progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-07-28

Miasto Grajewo

Strażacka 6A

19-200 Grajewo

Tax ID [tax identification number]: 719532012

Contact person:

Paweł Kowalewski

Tel.:

e-mail: p.kowalewski@um.grajewo.pl

Odbieranie odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 1.10.2020 r. do 30.06.2021 r.

PROCEEDINGS NO Z1/32608

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: GK.271.03.2020

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...