progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-10-23

Miasto Grajewo

Strażacka 6A

19-200 Grajewo

Tax ID [tax identification number]: 719532012

Contact person:

Sylwia Babik

Tel.:

e-mail: s.babik@um.grajewo.pl

Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w Mieście Grajewo

PROCEEDINGS NO Z2/14581

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: GK.271.03.2019

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Zakres zamówienia obejmuje :

I. Wykonanie projektu wykonawczego na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego, warunków wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. i Audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego,

II. Roboty budowlano - montażowe

1) Demontaż przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych – 1840 szt. i wymiana ich na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED nie mniej niż 1766 szt. – ilość zgodnie z projektem wykonawczym;

2) Wymiana awaryjnych przewodów zasilających biegnących w wysięgnikach i słupach na których zamontowane są oprawy oświetlenia ulicznego – z uwagi na krótki czas użytkowania (max. do 15 lat) stan techniczny ocenia się na dobry i wymiana przewodów może wystąpić sporadycznie tylko w przypadku złego stanu technicznego;

3) Dostosowanie wysięgników do zawieszenia opraw - tylko w przypadku zmniejszenia ilości opraw na słupie - ilość zgodnie z projektem wykonawczym;

4) Wymiana zabezpieczeń opraw na nowe izolowane wraz z wkładkami topikowymi tylko w przypadku złego stanu technicznego - ilość zgodnie z projektem wykonawczym;

5) Dobudowa nowych lub doposażenie szafek oświetleniowych istniejących w niezbędne nowo zaprojektowane układy – w przypadku konieczności ich wykonania wynikającej z projektu wykonawczego:

6) Wykonanie rozwiązań dot. kompensacji mocy biernej gwarantujących kompensację mocy biernej do poziomu, który gwarantuje brak opłat za moc bierną ;

7) Wykonanie rozwiązań systemu sterowania i zarządzania oświetleniem;

8) Wykonanie rozwiązań dotyczących ochrony przeciwprzepięciowej; III. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym:

    1)  Protokołów pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

    2) Protokołów pomiarów mocy zainstalowanej dla obwodów zmodernizowanych (miernikiem cęgowym Dietza),

    3) Protokołów pomiarów natężenia oświetlenia dla 2% zmodernizowanego oświetlenia na 10 odcinkach dróg wskazanych przez Zamawiającego,

    4) Wykonanie dokumentacji odbiorowej ze schematami jednokreskowymi obwodów oświetlenia ulicznego osobno dla każdej szafy SO w wersji papierowej oraz dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej .

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...