progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-10-22

Miasto Grajewo

Strażacka 6A

19-200 Grajewo

Tax ID [tax identification number]: 719532012

Contact person:

Sylwia Babik

Tel.:

e-mail: s.babik@um.grajewo.pl

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r.

PROCEEDINGS NO Z1/14581

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: GK.271.02.2019

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w latach 2020 - 2022 obejmuje dostawę energii do następujących obiektów:

- oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo,

- obiektów kubaturowych zarządzanych przez Urząd Miasta Grajewo,

- obiektów zarządzanych przez Przedszkole Miejskie Nr 1,

- obiektów zarządzanych przez Przedszkole Miejskie Nr 2,

- obiektów zarządzanych przez Przedszkole Miejskie Nr 4,

- obiektów zarządzanych przez Przedszkole Miejskie Nr 6,

- obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie,

- obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie,

- obiektów zarządzanych przez Zespół Szkół Miejskich Nr 1,

- obiektów zarządzanych przez Zespół Szkół Miejskich Nr 2,

- obiektów zarządzanych przez Zespół Szkół Miejskich Nr 3.

Planuje się wzorem ubiegłych lat, utworzenie grupy zakupowej, w której skład wejdą:

1. Miasto Grajewo wraz z Jednostkami Organizacyjnymi Miasta,

2. Grajewskie Centrum Kultury,

3. Gmina Wąsosz,

4. Gmina Grajewo,

5. Gmina Radziłów,

6. Gmina Prostki.


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...